Alaturați-vă echipei Pharmec!

Accesaţ›i galeria de imagini de mai jos pentru a descoperi posturile vacante în Pharmec.

Pentru a aplica pentru una dintre poziţ›iile disponibile, vムinvităƒm sムtrimiteţ›i CV-ul la adresa de email office@pharmec.ro, menţ›ionând postul dorit.
 

Imagini

Customer Support Operator