Un partener de încredere pentru viitorii profesioniști din Sănătate

Pharmec se implică activ în formarea competențelor informatice ale tuturor profesioniștilor din Sănătate, încă din timpul studiilor, de aceea a inițiat programul Pharmec Educational în mediul academic, care asigură:

 • Dotarea școlilor de profil cu aplicațiile Pharmec pentru uz didactic;
 • Consultanță IT pentru viitorii absolvenți pentru aplicațiile informatice utilizate în cabinetul medical și în farmacie.
Obiectivul proiectului
 
Obiectivul general al programului Pharmec Educational îl reprezintă instruirea viitorilor profesioniști din domeniul sanitar (medici, farmaciști, asistenți medicali și de farmacie) în utilizarea unui soft informatic de profil și perfecționarea competențelor informatice adiacente, în contextul evoluției rapide a sistemelor tehnologice și a puternicei informatizări a sistemului medical și farmaceutic românesc.
 
Structura de instruire propusă
 
Structura de instruire propusă de către Pharmec Healthcare Software prin intermediul aplicaţiilor Pharmec Farmacie şi Pharmec Cabinet acoperă următoarele elemente cheie:
 • nevoile de utilizare ale unui program informatic de cabinet/farmacie complet
 • fluxurile modulelor de lucru
 • impactul în relaționarea cu pacienții al utilizării unui program informatic
 • relația cu instituțiile reglementatoare (ex. Casa Națională de Asigurări de Sănătate) 

și cuprinde:

 • concepte generale – prezentare, utilizare, configurare
 • module operaționale de bază
 • module adiționale
 • rapoarte
Beneficiile proiectului Pharmec Educational pentru studenţi
 
Prin obiectivele sale de informare și instruire, proiectul Pharmec Educational contribuie la formarea profesională a celor școlarizați şi prezintă următoarele avantaje:
 • Studenții obțin o viziune de ansamblu asupra utilizării unui program informatic în cabinet sau în farmacie: atât aspecte teoretice, pentru fixarea noțiunilor principale, cât și cunoștințe practice pentru gestiunea activităţii informatice la viitorul loc de muncă.
 • Persoanele încadrate în învățământul superior pot primi certificări Pharmec Educational, ce vor constitui un plus la angajare, pentru cunoaşterea şi capacitatea de a opera datele dintr-un soft informatic de cabinet sau de farmacie.
 • Competențele IT dobândite ajută la creșterea încrederii în sine şi la economisirea timpului petrecut în fața calculatorului, în favoarea actului medical și a relaționării cu pacienții; 
 • Studenții vor avea la dispoziţie, alături de consultanţii Pharmec prezenţi la cursuri/seminarii şi o adresă de email (educational@pharmec.ro) unde pot apela cu încredere Centrul Pharmec pentru a le răspunde întrebărilor legate de aplicație, pentru a solicita informaţii suplimentare sau materiale de studiu etc. 
Valoarea adăugată a proiectului se regăsește în introducerea unor metode moderne ce țin de utilizarea tehnologiei informației și în accesul la resursele oferite de Pharmec Healthcare Software (platforma de eLearning, instrumente de comunicare etc.).
 
Doriți să aflați mai multe? Iată cum viitorii profesioniști din sistemul medical au intrat în contact cu utilizarea aplicațiilor IT la Târgu-Mureș și la Craiova, în cadrul unor prezentări dedicate Pharmec Cabinet.