Hotarare de Guvern privind masuri in domeniul sanatatii in perioada starii de urgenta

31 Martie 2020

Executivul a aprobat in 30 martie 2020 Hotararea de Guvern care cuprinde o serie masuri in domeniul sanatatii pe perioada instituirii starii de urgenta.

 

Comunicatul CNAS cu privire la acest act normativ este disponibil prin click pe link-ul de mai jos :

 
Principalele prevederi ale Hotararii sunt:
 
Pe perioada starii de urgenta:
-Prevederila generale ale COCA 2018 se prelungesc pana la incetarea starii de urgenta;
-Serviciile medicale si medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 si complicatiile acestora se acorda tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei;
-Serviciile medicale se acorda si se valideaza fara utilizarea cardului de sanatate sau a adeverintei de inlocuire;
-Nu este obligatorie transmiterea in SIUI in termen de 72 de ore;
-MF pot prescrie prescriptie electronica in continuare pentru pacientii cu afectiuni cronice cu schema stabila de tratament fara o noua reevaluare de la medicul specialist (fara reinnoirea scrisorii medicale initiale);
-MF pot initia tratament si fara scrisoarea medicala de la medicul specialist, pentru medicamentele din lista ce ar necesita in mod normal existenta scrisorii medicale.
-MF pot emite prescriptie in continuare pentru pacientii cu afectiuni cronice in baza scrisorii medicale anterioare (sau confirmarea inregistrarii formularului specific) de la medicul specialist in baza protocoalelor de prescriere, inclusiv pentru cele cost-volum;
-Se prelungeste cu 90 de zile de la data eliberarii, valabilitatea Biletelor de trimtere, aprobarea PET-CT, recomandarea pentru dispozitive medicale, etc., pentru toate documentele valabile sau care isi pierd valabilitatea pe perioada starii de urgenta, precum si a celor emise pe perioada starii de urgenta;
-Biletele de trimitere pentru efectuarea investigatiilor medicale paraclinice necesare monitorizarii pacientilor diagnosticati cu COVID-19, dupa externare din spital, in regim ambulatoriu, vor avea evidentiat faptul ca investigatiile sunt recomandate pentru "monitorizare pacient COVID-19".
-Pe perioada stari de urgenta, MF si medicul specialist ambulatoriu pot acorda maxim 8 consultatii pe ora/medic, cu posibilitatea acordarii si a unei a doua consultatii/luna/pacient
-Consultatiile medicale din pachet de baza sau minimal pot fi acordate si la distanta, de catre MF si SPEC, prin orice mijloace de comunicare cu incadrarea in maxim 8 consultatii/ora.
-Consultatiile inclusiv la distanta pentru pacienti simptomatici cu manifestari clinice sugestive pentru COVID 19 pot fi acordate tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Romaniei.
-MF/Spec vor consemna consultatiile la distanta in registrul de consultatie si in fisa pacientului, cu indicarea mijlocului de comunicare si a intervalului utilizat. Documentele emise vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronica.
-Consultatiile la distanta se acorda si se deconteaza potrivit reglementarilor aplicabile consultatiilor la cabinet
 
Sursa: CNAS/Pharmec

 
 

Inapoi